Sunčani dani se koriste za napredovanje radova na objektu CASA GRANDE u Nišu..

Faze: iskop zemlje, dovoz i nasipavanje šljunka ispod podne ploče kao i njegovo sabijanje vibro pločom, razbijanje postojećih temelja za iskop za potporne zidove dela objekta koji se zida i izrada tamponskog sloja za monolitne potporne zidove u osama 3 i 4.


4382,4368,4370,4372,4374,4376,4378,4380