Na lokaciji u Novom Sadu gradimo Trgovački centar LESNINA XXXL. Površina objekta 7363 m2. Međuspratna konstrukcija  -šuplja ploča 9770 m2.