Uklanjanje podzemnih cisterni

 
Na lokaciji bivših garaža Niš ekspresa ekipa Putinzenjeringa sa svojom mehanizacijom radi na uklanjanju objekata i vađenju podzemnih metalnih cisterni iz zemlje, različitih zapremina, od dizela, benzina, ulja i mazuta.