Vredno se radi na objektu CASA GRANDE u Nišu ….

Faze: nasipavanje šljunka ispod podne ploče sa sabijanjem vibro pločom u slojevima kao i nasipavaje šljunka i sabijanje u slojevima za tampon ispod parapetnih greda na fasadnim osama objekta CASA GRANDE u Nišu.
#putinzenjering #worksmarter #getfaster #construction #precastconstruction