Završeni su radovi na montaži konstrukcije u Bariču