Završili smo proizvodnju i transport AB konstrukcije „MELEXIS“ Sofija

Završili smo proizvodnju i transport AB konstrukcije.Investitor: MELEXIS Sofija.Naručilac posla: CORDEEL Bulgaria.Lokacija – Sofija.Poslovna hala za testiranje elektro komponenti.Površina objekta 10000 m2- dve etaže od 5000m2 sa međuspratnom konstrukcijom od šupljih ploča.


3200,3202,3204,3206,3208