Završili smo proizvodnju i transport AB konstrukcije „MELEXIS“ Sofija

Završili smo proizvodnju i transport AB konstrukcije.
Investitor: MELEXIS Sofija.
Naručilac posla: CORDEEL Bulgaria.
Lokacija - Sofija.
Poslovna hala za testiranje elektro komponenti.
Površina objekta 10000 m2- dve etaže od 5000m2 sa međuspratnom konstrukcijom od šupljih ploča.