Završili smo sa I fazom izvođenja radova na objektu „VRGUDINAC“

Put Inženjering je početkom maja 2016. godine kompletno izvršio I fazu izvođenja radova na objektu male hidroelektrane „Vrgudinac“. U I fazi izvođenja radova izvedeni su armirano-betonski radovi na konstruktivnim elementima : prelivni blok, riblja staza i levi blok, čime je i okončana I faza izvođenja radova sa puštanjem reke Nišave kroz prelivni blok.


109