Završni radovi na izradi čiste sobe u sklopu kompanije YURA

Završni radovi na izradi čiste sobe u sklopu kompanije YURA.