Završni radovi na spoljašnjem uredjenju objekta VIZUS u Nišu