Brze kontakt informacije

Kvalitetna i brza gradnja i efikasno pružanje tehničkih usluga našim klijentima.

icon_widget_image Svakog dana: 07h - 15h icon_widget_image NIŠ: Ruzmarina 25, Donja Vrežina, 18103 Niš, Srbija icon_widget_image +(381) 18 215 355 icon_widget_image NOVA PAZOVA: Prva centralna radna 3, 22330 Nova Pazova icon_widget_image +(381) 22 215 22 25 icon_widget_image office@putinzenjering.com
Image Alt

Kamenolom

Površinski kop „Babin Kal“ nalazi se na teritoriji Bele Palanke, 35km od Niša. Agregat potiče od krečnjačke stene i separiše se u raznim frakcijama: 0-4mm; 4-8mm; 8-11mm; 8-16mm; 16-22mm; 16-31.5mm; 0-31.5mm; 0-63mm; 0-100mm. Pored ovih granulacija, vršimo i drobljenje agregata ciljane krupnoće na zahtev naručioca.

Svi naši agregati ispitani su od strane ovlašćenih laboratorija i poseduju ateste. Kvalitet proizvoda je ujednačen, veličina frakcija se određuje na osnovu potrebe kupca i proizvod se u najkraćem roku transportuje do naručioca.

01

Kontrola kvaliteta

U kamenolomu se kontinuirano vrši kontola kvaliteta u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju frakcionog kamenog agregata za beton i asfalt. Uzroke za ispitivanje uzima i ispituje ovlašćena organizacija za obavljanje poslova obaveznog atestiranja i izdaje atest o kvalitetu frakcije agregata.

isporuka-kamenog-agregata-1
isporuka-kamenog-agregata-2
02

Kamen sa našeg kamenoloma može se koristiti:

Za spravljanje asfaltnih mešavina za izradu:

Kolovoznih zastora – habajućih slojeva od asfalt-betona po vrućem postupku, na putevima sa lakim grupama saobraćajnog opterećenja (SRPS U.E4.014/1990)

Gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku, na putevima svih grupa saobraćajnih opterećenja (SRPS U.E4.021/1986)

Donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (SRPS U.E9.028/1980)

Za spravljanje cementnobetonskih mešavina za izradu:

Cement-betona (SRPS B.B2.009/1986)

Donjih slojeva cementnobetonske kolovozne ploče (SRPS U.E3.020/1987)

Kao hidrotehnički kamen za izgradnju rečnih regulacionih građevina u obliku:

Poluobrađenog kamena za oblaganje kosina obaloutvrda

Kao lomljeni kamen različite krupnoće za izradu “nožica“ – temelja i tela regulacionih građevina i drugih hidrotehničkih građevina

Kao tucanik

Kategorije II, za izradu zastora železničkih pruga za putnički i teretni saobraćaj

Kao tampon za izradu donjih nosećih, mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija

Kao tampon za izradu zaštitnog sloja trupa pruge, od agregata granulacije 0/31.5mm i 0/45mm

Za zidanje

U niskogradnji i visokogradnji

Povezane stranice

01

Proizvodnja betona

02

Armirački i bravarski pogon