Brze kontakt informacije

Kvalitetna i brza gradnja i efikasno pružanje tehničkih usluga našim klijentima.

icon_widget_image Svakog dana: 07h - 15h icon_widget_image NIŠ: Ruzmarina 25, Donja Vrežina, 18103 Niš, Srbija icon_widget_image +(381) 18 215 355 icon_widget_image NOVA PAZOVA: Prva centralna radna 3, 22330 Nova Pazova icon_widget_image +(381) 22 215 22 25 icon_widget_image office@putinzenjering.com
Image Alt

Vizija i misija

Naše postojanje na tržištu posvećeno je kvalitetnoj i brzoj gradnji i efikasnom pružanju tehničkih usluga našim klijentima

Funkcionišemo profesionalno, sinhronizovano, partnerski, po ustaljenim pravilima, planovima i standardima. Negujemo radno okruženje koje podstiče nove ideje, inovacije i rast kroz uzajamnu pomoć i saradnju svih zaposlenih.

Stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom

Obezbeđenje visokog kvaliteta ulaznih resursa

Postizanje visokog standarda radnog prostora i uslova rada

Povećanje kvaliteta života zaposlenih

Stalni razvoj proizvoda/usluga i programa rada

Stalni razvoj i modernizacija opreme

Razvoj i primena integrisanog informacionog sistema koji podržava sve interne procese rada i omogućava potrebne eksterne veze (Internet i dr.)

Stvaranje dobrih i dugoročnih partnerskih odnosa sa klijentima i saradnicima

Saradnja sa naučnoistraživačkim organizacijama

Istraživanje novih mogućnosti

Podsticanje i razvoj inovativne klime u preduzeću

Ogovornost prema životnoj sredini – racionalna potrošnja materijala, energije i vode

Povezane stranice

01

O nama

02

Standardi

03

Politika i ciljevi