Brze kontakt informacije

Kvalitetna i brza gradnja i efikasno pružanje tehničkih usluga našim klijentima.

icon_widget_image Svakog dana: 07h - 15h icon_widget_image NIŠ: Ruzmarina 25, Donja Vrežina, 18103 Niš, Srbija icon_widget_image +(381) 18 215 355 icon_widget_image NOVA PAZOVA: Prva centralna radna 3, 22330 Nova Pazova icon_widget_image +(381) 22 215 22 25 icon_widget_image office@putinzenjering.com
Otpad koji smo u stanju da uskladištimo pre kompletnog tretmana je indeksnih brojeva:

17 01 01 – Beton

17 01 02 – Cigle

17 01 03 – Crep i keramika

17 01 07 – Mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od navedenih u 17 01 06

17 02 01 – Drvo

17 02 02 – Staklo

17 03 02 – Bituminizirne mešavine drugačije od navedenih u 17 03 01

17 05 04 – Zemlja i kamen drugačiji od navedenih u 17 05 03

17 05 06 – Iskop drugačiji od navedenih u 17 05 05

17 06 01 – Izolacioni materijal drugačiji od navedenih u 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od navedenih u 17 08 01

17 09 04 – Mešani otpad od građenja i rušenja drugačiji od navedenih u 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Povezane stranice

01

Sakupljanje i transport

02

Tretman građevinskog otpada