Concrete Land Stara pazova

 
Novi poslovni objekat u izgradnji... CONCRETE LAND u Staroj Pazovi na površini od 3240,00 m2 i naravno ekipa Put inženjeringa koja uspešno postavlja "temelje" - montaža armirano betonske konstrukcije.