Kontakt forma
Put Inženjering - Niš

Društvo za proizvodnju i izgradnju
Knjaževačka bb, 18000 Niš, Srbija

Telefon/Fax:
+381 18 215 355
+381 18 576 600
+381 18 575 574

E-mail:
office@putinzenjering.com

Podaci:
PIB 101007212
MB 06160000
Ž.R. AIK BANKA: 105-6332-45
Ž.R. Banca Intesa: 160-107527-20
Ž.R. Raiffeisen: 265-4020310000129-97
Ž.R. Erste Banka: 340-0000011006987-97

Put Inženjering - Nova Pazova

Nova Pazova
Prva centralna radna 3

Telefon:
+381 22 215 22 25
+381 22 215 22 26
+381 22 215 22 27

E-mail:
mobeco@putinzenjering.com
prefabrikacija@putinzenjering.com

Prefabrikovana AB konstrukcija
prefabrikati@putinzenjering.com

Izgradnja
izgradnja@putinzenjering.com

Betonska baza
bbaza@putinzenjering.com

Kamenolom
kamenolom@putinzenjering.com

Transport i mehanizacija
mehanizacija@putinzenjering.com

Reciklaža
reciklaza@putinzenjering.com