Kontakt

Put Inženjering Niš

Knjaževačka bb, 18000 Niš, Srbija
Telefon/Fax:

+381 18 215 355
+381 18 576 600
+381 18 575 574

E-mail:

office@putinzenjering.com

Podaci:

PIB 101007212

MB 06160000
Ž.R. AIK BANKA: 105-6332-45
Ž.R. Banca Intesa: 160-107527-20
Ž.R. Raiffeisen: 265-4020310000129-97
Ž.R. Erste Banka: 340-0000011006987-97

Put Inženjering Nova Pazova

Prva centralna radna 3, 22330 Nova Pazova
Telefon/Fax:

+381 22 215 22 25
+381 22 215 22 26
+381 22 215 22 27

E-mail:

mobeco@putinzenjering.com
prefabrikacija@putinzenjering.com