Fakultet zaštite na radu u Nišu u poseti PUTINŽENJERINGU

Studenti master akademskih studija Fakulteta zaštite na radu u Nišu, smer Inženjerstvo zaštite na radu, posetili su građevinsku firmu Put inženjering iz Niša u okviru predmeta Upravljanje profesionalnim rizikom. Lice za bezbednost i zdravlje na radu Put inženjeringa, Ana Veković, inače bivši student Fakulteta, uputila je studente u tehnološki proces i organizaciju preduzeća. Predmetni asistent, Bojan Bijelić, predstavio je studentima dokumentaciju koja se tiče bezbednosti i zdravlja na radu, kao što je: akt o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini, obrasce evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, stručne nalaze, elaborat o uređenju gradilišta, plan preventivnih mera i dr. Potom su studenti u saradnji sa Anom Stojković, saradnikom Fakulteta, izvršili internu proveru sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu shodno standardu ISO 45001 i upoznali se sa dokumentovanim informacijama preduzeća


3883,3875,3877,3879,3881,3885