Gradilište CASA GRANDE

 
Slike nam stižu sa uspešnog gradilišta CASA GRANDE u Nišu koje je snimio nas kolega koji je ujedno i vođa tima.Faze koje su prikazane: parterno uređenje, sečenje potpornog zida za ogradu, ugradnja opsivki za panele, prozore i vrata, montaža nadstrešnica, zidanje kancelarija i ugradnja behaton ploča.