Grindex u Kikindi

Početak montaže armirano- betonske konstrukcije (montaža stubova) na proizvodnoj hali Grindex u Kikindi dana 30.09.2019 godine - hala kvadrature 1500 m2.