I objekat CASA GRANDE napreduje iz dana u dan…

Uspešno se realizuje i objekat CASA GRANDE u Nišu…Faza: izrada podne ploče fero betonom i priprema tamponskog sloja za saobraćajnicu.


4838,4824,4826,4828,4830,4832,4834,4836,4840,4909,4911,4913,4915,4917,4919,4921