JELA u Jagodini

I objekat JELA u Jagodini uspešno napreduje zahvaljujući brzom, sigurnom i efikasnom načinu gradnje. Faze: nastavak montaže armirano betonske konstrukcijekao i montaža armirano betonskih panela.#putinzenjering #getfaster #worksmarter

Can not find YouTube video ID


4576,4578,4580,4582,4584