„Kamfud Dooel“ Skoplje,

Za investitora „Kamfud Dooel“ Skoplje, počeli smo sa montažom temeljnih čašica na objektu Logistički centar Kam u Skoplju.Površina objekta 18.831 m2.


4142,4144