Napredovanje radova na objektu CASA GRANDE u Nišu…

Faze: transport korpi za rad na visini, vezivanje armature za potporne zidove, transport i montaža glavnih krovnih nosača T120 kao i nabavka i transport oplate i drvene gradje za izradu potpornih zidova.


4454,4446,4448,4450,4452,4456,4458