Napredovanje radova na objektu CASA GRANDE u Nišu…

Faze: transport korpi za rad na visini, vezivanje armature za potporne zidove, transport i montaža glavnih krovnih nosača T120 kao i nabavka i transport oplate i drvene gradje za izradu potpornih zidova.👏👍
#putinzenjering #precastconstruction #construction #casagrande