Napreduju radovi i na naplatnoj stanici SEVER u okolini Niša…

Faze radova koje izvodi stručni tim Put inženjeringa su:montaža ivičnjaka, izrada betonske kolovozne konstrukcije i izrada kišne kanalizacije, kao i radovi na pripremi podloge i betonaži ostrva oko naplatnih kabina, popunjavanje dilatacionih spojnica betonskog kolovoza, demontaža ograde radi preusmeravanja saobraćaja, pranje saobraćajnica pre obeležavanja saobraćajne signalizacije i odvoz viška zemljanog materijala…Pratite nas i dalje da vidite krajnje rezultate!#putinzenjering #getfaster #worksmarterBrži, sigurniji i efikasniji način gradnje!


4889,4887,4891,4893,4895,4897,4899,4901,4903,4905