O nama


Postojanje i neprestano napredovanje naše kompanije traje duže od dve decenije. Apsolutna posvećenost i predanost fer poslovanju vremenom su rezultirale proširenjem proizvodnog kapaciteta, poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa našim saradnicima i klijentima. Iz godine u godinu sprovodili smo planove u dela, jačali, iskustveno se nadograđivali, širili ponudu naših usluga i održavali kvalitet gradnje i poslovanja na najvišem nivou. Svaka godina unazad za nas je značajna, no neke od njih smatramo presudnim.

 • 1992Osnivanje kompanije

  Godina osnivanja kompanije. U početnom periodu osnovna delatnost kojom smo se bavili bila je izgradnja puteva i infrastrukture u niskogradnji, otud i naziv kompanije PUT INŽENJERING.
 • 2000Eksploatacija šljunka

  Kupovinom šljunkare na Južnoj Moravi, započinjemo sa separisanjem i eksploatacijom šljunka.
 • 2002Prva fabrika betona

  Proširujemo domene i otvaramo prvu fabriku betona. U blizini fabrike betona gradimo upravnu zgradu, halu i pomoćne objekte, što će kasnije prerasti u naš proizvodno-administrativni kompleks u kome smo danas. Ugovaramo kapitalne projekte i modernizujemo građevinsku mehanizaciju i transportna sredstva.
 • 2005 MODERNIZACIJA I AUTOMATIZACIJA

  Modernizujemo fabriku betona novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i postižemo kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kupujemo nove auto-miksere i pumpu za beton.
 • 2007KAMENOLOM BELA PALANKA

  Zatvaramo šljunkaru i započinjemo radove na otvaranju kamenoloma na teritoriji opštine Bela Palanka.
 • 2009ARMIRANI BETON

  Počinjemo proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i građenje montažnih armirano-betonskih konstrukcija.
 • 2011PREDNAPREGNUTE ŠUPLJE PLOČE

  Kupujemo opremu i obezbeđujemo uslove za proizvodnju prednapregnutih ošupljenih ploča. Proširujemo proizvodni pogon i radimo rekonstrukciju poslovnih prostorija. U sastav opreme uključujemo mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3 /h.
 • 2012SERTIFIKACIJA

  Sertifikacija integrisanog menadžment sistema (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).
 • 2014NOVA FABRIKA BETONA

  U krugu fabričkog kompleksa postavljamo još jednu potpuno automatizovanu fabriku betona i postrojenje za recikliranje svežeg betona.
 • 2015POVEĆANJE KAPACITETA PROIZVODNJE

  Modernizacijom kamenoloma dupliramo njegov kapacitet proizvodnje. Inovacijama i dopunom opreme i poboljšanjem fabričkih uslova povećavamo kapacitet i ubrzavamo proizvodnju prefabrikovanih elemenata.
 • 2016POGON ŽELEZNIK/BEOGRAD

  Otvoren je pogon pored Niša i u Beogradu u Železniku.
 • 2017CE ZNAK

  Dobijamo CE znak za betonske elemente kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa direktivama EU o bezbednosti proizvoda.