O nama

Postojanje i neprestano napredovanje naše kompanije traje duže od dve decenije. Apsolutna posvećenost i predanost fer poslovanju vremenom su rezultirale proširenjem proizvodnog kapaciteta, poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa našim saradnicima i klijentima. Iz godine u godinu sprovodili smo planove u dela, jačali, iskustveno se nadograđivali, širili ponudu naših usluga i održavali kvalitet gradnje i poslovanja na najvišem nivou. Svaka godina unazad za nas je značajna, no neke od njih smatramo presudnim.

1992

Osnivanje kompanije

Godina osnivanja kompanije. U početnom periodu osnovna delatnost kojom smo se bavili bila je izgradnja puteva i infrastrukture u niskogradnji, otud i naziv kompanije PUT INŽENJERING.
2000

Eksploatacija šljunka

Kupovinom šljunkare na Južnoj Moravi, započinjemo sa separisanjem i eksploatacijom šljunka.
2002

Prva fabrika betona

Proširujemo domene i otvaramo prvu fabriku betona. U blizini fabrike betona gradimo upravnu zgradu, halu i pomoćne objekte, što će kasnije prerasti u naš proizvodno-administrativni kompleks u kome smo danas. Ugovaramo kapitalne projekte i modernizujemo građevinsku mehanizaciju i transportna sredstva.
2005

Modernizacija i automatizacija

Modernizujemo fabriku betona novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i postižemo kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kupujemo nove auto-miksere i pumpu za beton.
2007

Kamenolom Bela palanka

Zatvaramo šljunkaru i započinjemo radove na otvaranju kamenoloma na teritoriji opštine Bela Palanka.
2009

Armirani beton

Počinjemo proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i građenje montažnih armirano-betonskih konstrukcija.
2011

Prednapregnute šuplje ploče

Kupujemo opremu i obezbeđujemo uslove za proizvodnju prednapregnutih ošupljenih ploča. Proširujemo proizvodni pogon i radimo rekonstrukciju poslovnih prostorija. U sastav opreme uključujemo mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3 /h.
2012

Sertifikacija

Sertifikacija integrisanog menadžment sistema (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).
2014

Nova fabrika betona

U krugu fabričkog kompleksa postavljamo još jednu potpuno automatizovanu fabriku betona i postrojenje za recikliranje svežeg betona.
2015

Povećanje kapaciteta proizvodnje

Modernizacijom kamenoloma dupliramo njegov kapacitet proizvodnje. Inovacijama i dopunom opreme i poboljšanjem fabričkih uslova povećavamo kapacitet i ubrzavamo proizvodnju prefabrikovanih elemenata.
2016

Pogon Železnik/Beograd

Otvoren je pogon pored Niša i u Beogradu u Železniku.
2017

CE znak

Dobijamo CE znak za betonske elemente kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa direktivama EU o bezbednosti proizvoda.