Picasso – HENKEL Srbija

 
Naš novi angažman - montaža armirano betonske konstrukcije na objektu fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje sudova - Picasso u okviru fabrike HENKEL SRBIJE. Karakteristika ove montaže je da su stubovi montirani na PEIKKO ankerima. Površina: 1427,00 m2 i međuspratna konstrukcija 2397,00 m2.