Počela izgradnja naplatne stanice Niš-ISTOK

Put inženejring je krenuo sa radovima na izgradnji naplatne stanice Niš-ISTOK
Faza: zemljani radovi
Pratite više kako bi videli krajnje rezultate.
#putinzenejring #getfaster #worksmarterp