Početak radova na naplatnoj stanici Malča

Put inženejring otpočeo radove na novom gradilištu – naplatna stanica Malča.
Faza: zemljani radovi
Pratite više kako bi videli krajnje rezultate.
#putinzenejring #getfaster #worksmarter