Atl – Logistički centar

Investitor

ATL doo

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Brnik, Slovenija

Površina

21830 m2

GODINA

2018