Bambino

1854,1846,1848,1850,1852

Investitor

SZR „Bambino“ Subotica

OBJEKAT

Proizvodno-magacinski objekat „Bambino“

Lokacija

Subotica

Površina

1650 m2

GODINA

2016