Blatnik – Skofljica

Investitor

Blatnik

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Slovenija

Površina

2272 m2

GODINA

2018