Depo Priština

700,694,695,696,697,698,699,701

Investitor

„Viva Fresh“ Priština

OBJEKAT

Depo

Lokacija

Priština

Površina

13185 m2

GODINA

2015