Dobravac

Investitor

Dobravac

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Slovenija

Površina

1284 m2

GODINA

2018