Elektro Serđo

1753,1739,1741,1743,1745,1747,1749,1751

Investitor

Elektro Serđo

OBJEKAT

Elektro SERĐO

Lokacija

Niš

Površina

760+165=925 m2 međuspratna konstrukcija

GODINA

2017