Fabrika Tekstila Raška

643,636,637,638,639,640,641,642

Investitor

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

OBJEKAT

Fabrika tekstila

Lokacija

Raška

Površina

11285 m2

GODINA

2016