„Lear“

1885,1871,1873,1875,1877,1879,1881,1883

Investitor

JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad

OBJEKAT

Industrijski objekat „Lear“

Lokacija

Novi Sad

Površina

24 000 m2

GODINA

2016