Lesnina

Investitor

LESNINA XXXL

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Novi Sad

Površina

17042 m2

GODINA

2018