Streit Nova

2009,1999,2001,2003,2005,2007

Investitor

„Streit Nova“ d.o.o. Nova Pazova

OBJEKAT

Poslovno proizvodni objekat „STREIT NOVA“ II faza

Lokacija

Stara Pazova

Površina

5525 m2

GODINA

2015