Upravna Zgrada „D-Company“

674,673,675,676,677,678,679

Investitor

„D-Company“ d.o.o. Babušnica

OBJEKAT

Upravna zgrada D-Company

Lokacija

Pirot

Površina

1365 m2

GODINA

2015