Vizus

Investitor

Vizus

Usluga

AB Konstrukcija + ostali radovi
Niš
Leskovac

Površina

1370 m2

GODINA

2018