Yura 5 – Proizvodna hala sa pratećim pomoćnim objektima

Investitor

Jura Corporation

Usluga

Ključ u ruke

Lokacija

Leskovac

Površina

15258 m2

GODINA

2018