Prefabrikacija


Naša kompanija u oblasti visokogradnje primenjuje sistem prefabrikovane konstrukcije čije je osnovna prednost brzina kojom konstrukcija može biti isprojektovana, proizvedena, transportovana i namontirana. Izrađujemo prednapregnute šuplje ploče koje spadaju u kategoriju najnaprednijih proizvoda u graditeljstvu zato što su konstruktivni elementi visokog kvaliteta, proizvedeni u fabrički kontrolisanim uslovima. U proizvodnji betonskih elemenata izdvajamo New Jersey zaštitne ograde kao i Betonblock sistem betonskih blokova..

Prefabrikovana konstrukcija

Osnovna prednost prefabrikovane konstrukcije jeste brzina kojom konstrukcija može biti isprojektovana, proizvedena, transportovana i namontirana. Prefabrikovan betonski sistem se vremenom pokazao kao vrlo izdržljiv i prilagodljiv, sa novim dizajnerskim konceptima i tehnološkim dostignućima. Visok kvalitet, brzina transporta i montaže prefabrikovane betonske konstrukcije stavljamo kao svoj najveći adut sa kojim se predstavljamo investitorima.

Prednapregnute šuplje ploče

Prednapregnute šuplje ploče se s razlogom svrstavaju u kategoriju najnaprednijih proizvoda u graditeljstvu. One mogu da zadovolje novonastale potrebe građevinske industrije i zahteve tržišta. Prednapregnute šuplje ploče su konstruktivni elementi visokog kvaliteta, proizvedeni u fabrički kontrolisanim uslovima.

Betonska galanterija

U proizvodnji betonskih elemenata izdvajamo New Jersey zaštitne ograde čiji se elementi se mogu koristiti i za preusmeravanje saobraćaja i zaštitu pešaka u toku izgradnje puta. Kao i Betonblock sistem betonskih blokova koje nude brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.

Proizvodni program prefabrikata

U našim proizvodni pogonima odvijaju se procesi proizvodnje montažnih, armirano-betonskih elemenata. Proizvodnja se odvija u zatvorenom prostoru, što omogućava rad tokom cele godine, nezavisno od vremenskih uslova i spoljne temperature. Trenutni proizvodni kapaciteti omogućavaju nam da budemo lideri na tržištu montažne gradnje koje je sve zahtevnije.