www.putinzenjering.com | Reciklaža
1679
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1679,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Reciklaža

Put inženjering doo je stručno osposobljeno i tehnički opremljeno za pružanje usluga sakupljanja, transporta, privremenog skladištenja i tretmana neopasnog građevinskog otpada u mobilnom postojenju.

Usluge koje pružamo našim korisnicima su:

Sakupljanje građevinskog neopasnog otpada na lokaciji vlasnika otpada u kontejnerima raznih kapaciteta

Transport neopasnog građevinskog otpada sa lokacije vlasnika otpada specijalizovanim transportnim sredstvima

Vršimo privremeno i selektivno zbrinjavanje i skladištenje neopasnog građevinskog otpada na našoj lokaciji

Vršimo tretman neopasnog građevinskog otpada na lokaciji vlasnika otpada u mobilnom postrojenju i time stvaramo novi proizvod. Kataloški brojevi I nazivi otpada su:

KATALOŠKI BROJ OTPADA VRSTA OTPADA OPERACIJA ISKORIŠĆENJA OTPADA
17 01 01 beton R5
17 01 02 cigle R5
17 01 03 crep i keramika R5
17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 R5
17 02 01 drvo R12
17 02 02 staklo R5
17 02 03 plastika R12
17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01 R5
17 04 05 gvožđe i čelik R12
17 04 07 mešani metali R12
17 05 04 zamlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 R5
17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 R5
17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 05 07 R5
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od navedenih u 17 08 01 R5
17 09 04 mešani otpadi od građenja  i rušenja drugačiji od onih navedenih u 19 10 03 R5
19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen) R5
19 13 02 čvrsti otpad od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01 R5
20 02 02 zemlja i kamen R5

Odvajanje otpada

Za vaše potrebe vršimo rušenje objekata svih namena, a pritom selektivno odvajamo otpad po vrsti iz kataloga otpada.

Naš cilj je unapređenje poslovanja i puna briga prema korisnicima naših usluga.

Usluzno-Secenje-i-Savijanje-Armature-Content