Bambino

Investitor
SZR „Bambino“ Subotica
OBJEKAT
Proizvodno-magacinski objekat „Bambino“
Lokacija
Subotica
Površina
1650 m2
GODINA
2016