Rušenje garaža Niš ekspresa

 
Nova godina - nova gradilišta - nove pobede
Rušenje starih garaža Niš-expresa