Usluge

Osnovi princip našeg poslovanja zasniva se na individualnom pristupu svakom klijentu i pronalaženje najoptimalnijeg rešenja za njegove transportne i logističke potrebe. Usluge građevinskom mehanizacijom vršimo tehničkiispravnim mašinama, sa potrebnim sertifikatima kako za rukovaoce građevinskim mašinama tako i za same mašine. Raspolažemo opremom i mašinama za sve zemljane radove, kipere i dampere za rad u teškim terenskim uslovima, automiksere i pumpe za beton, autodizalice, podizne platforme.